W dniu 21 listopada 2020 roku odszedł Profesor Adolf Gwozdek.

Dnia 21 listopada 2020r. zmarł
dr hab. Adolf Gwozdek, prof. UWM
Był założycielem i organizatorem powstania kierunku Wychowanie Plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.
Pełnił funkcję kierownika Zakładu Wychowania Plastycznego, kierownika Katedry Wychowania Plastycznego, dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych oraz prodziekana i dziekana Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego.
Był też członkiem pierwszego Senatu UWM w Olsztynie.
Pracowity pedagog. Wykształcił kilka pokoleń artystów.
Nawet na emeryturze nie zaprzestał swoich działań artystycznych,
a Jego pasją stały się Ikony.
Planował wystawę swoich prac.
Niestety życie napisało inny scenariusz.
 
 
 
Spoczywaj w pokoju