Studenci ISP w Kownie

W dniach 11-13. 05. odbyła się w ramach programu Erasmus + wizyta skromnej 4 osobowej grupy studentów pod przewodnictwem dr.hab prof UWM Marka Szczęsnego. Celem głównym wycieczki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie był udział w cyklu wykładów w Uniwersytecie w Kownie zwanym w oryginale Vytauto Didžiojo Universitetas. Wykłady na wydziale sztuk pięknych Vytautas Magnus University dotyczyły aktualnych problemów z zakresu naszych osiągnięć. Celem uzupełniającym była wystawa w Galerii Vētru muzejs w Jurkalnem gdzie 14.05 odbyła się indywidualna wystawa Waterworld złożona z prac Marka Szczęsnego.