Pracownicy Wydziału Sztuki wśród stypendystów Ministra Edukacji i Nauki.

Przyznano stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.
 
Stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawane jest pracownikom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Wśród sześciu reprezentantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, którzy otrzymali stypendia znależli się: dr Jarosław Bujny z Instytutu Sztuk Pięknych reprezentujący dziedzinę sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz mgr Jakub Paulski z Instytutu Muzyki ze stypendium w dziedzinie sztuki muzyczne. Spośród 1828 wniosków z całego kraju, które wpłynęły do MEiN przyznano stypendia 230 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. Ocena merytoryczna wniosków została dokonana przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki. Stypendium będzie wypłacane przez trzy lata. 
 
dr Jarosław Bujny
dr Jarosław Bujny
 
– Z wielką radością przyjąłem wiadomość o otrzymaniu stypendium. Szczególnie jako przedstawiciel Instytutu Sztuk Pięknych, który chociaż jest nieduży, to dynamicznie się rozwija – zaznacza dr Jarosław Bujny z Wydziału Sztuki UWM. – Zajmuję się projektowaniem graficznym i szeroko pojętą komunikacja wizualną, czyli dziedziną niezwykle widoczną i jednocześnie paradoksalnie niewidzialną na co dzień. To obrazy i komunikaty, które nas atakują z każdej strony i wpływają na nasze zachowania i życie. We wniosku stypendialnym zawarłem większość moich najważniejszych dokonań artystycznych i projektowych, które miały silne oddziaływanie społeczne. Zajmuję się m.in. plakatem społecznie zaangażowanym. Moje prace były nagradzane w wielu konkursach międzynarodowych oraz prezentowane na najważniejszych wystawach m.in. w Boliwii, Tajwanie, Niemczech, USA. Dzięki stypendium będę mógł poszerzyć pole mojej działalności i zaplanować kolejne międzynarodowe wystawy, wspólne projekty i obecność na zagranicznych konferencjach.

 

mgr Jakub Paulski
 mgr Jakub Paulski

– Jestem gitarzystą jazzowym i kompozytorem. Zajmuję się autorskimi projektami muzycznymi, koncertuję. Jestem organizatorem Wesoła Jazz Festiwal – mówi mgr Jakub Paulski z Wydziału Sztuki UWM, który od 2018 roku pracuje jako nauczyciel akademicki – We wniosku o stypendium przedstawiłem dwadzieścia swoich osiągnięć, które zawierają moje koncerty na przestrzeni 4-5 lat, m.in. wygraną w Międzynarodowym Konkursie Młodych Zespołów Jazzowych "Jazz Juniors" oraz inne konkursy. Zostały docenione moje osiągnięcia w dziedzinie sztuki muzycznej. Rozwijam się dalej. Właśnie skończyłem nagrywać płytę mojego sekstetu.

Laureatom gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów.