Podziękowanie

Podziękowanie dla dra hab, Adama Mieczykowsiego, prof. UWM Dyrektora Instytutu Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.