OGŁOSZENIE! POSZUKUJEMY PRACOWNIKA ADMINISTRACJI!

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO NA WYDZIALE SZTUKI

Miejsce pracy: Olsztyn, Wydział Sztuki
Stanowisko: specjalista
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę

 

ZAKRES GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW:

 • realizacja zadań w obszarze administrowania sprawami związanymi z prowadzeniem Biura Promocji i Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Wydziału Sztuki,
 • szeroko pojęta współpraca z Biurem Promocji UWM,
 • kontakt z mediami, opracowywanie informacji prasowych,
 • zarządzanie stroną internetową Wydziału Sztuki i Ośrodka Inicjatyw Artystycznych,
 • opieka nad profilami jednostek na portalach społecznościowych,
 • nadzór nad przygotowaniem materiałów promocyjnych Wydziału Sztuki i Ośrodka Inicjatyw Artystycznych (graficzne opracowywanie informacji wizualnej),
 • organizacja wydarzeń promocyjnych (koncerty, wystawy, wykłady otwarte, Dni Otwarte, Festiwale itp.),
 • współorganizowanie uroczystości wydziałowych,
 • przygotowanie, pozyskiwanie i gromadzenie dokumentacji fotograficznej, multimedialnej i prasowej Wydziału Sztuki i Ośrodka Inicjatyw Artystycznych,
 • koordynacja pracy zespołu naukowo-dydaktycznego Wydziału Sztuki, mającej na celu wzrost skuteczności rekrutacyjnej,
 • wykonywanie innych poleceń służbowych Dziekana oraz Prodziekana.

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane wyższe artystyczne,
 • staż pracy: wskazany min 3 lata,
 • wiedza z zakresu PR,
 • znajomość mediów internetowych i serwisów społecznościowych,
 • wiedza z zakresu digitalizowania dokumentacji materiałów audiowizualnych,
 • doświadczenie w obszarze prowadzenia działalności artystycznej, ekspozycyjnej i promocyjnej,
 • doświadczenie w organizacji imprez masowych i eventów,
 • otwartość i komunikatywność,
 • samodzielność i odpowiedzialność;
 • znajomość pakietu MS-Office (Word, Excel),
 • otwartość na zmiany i rozwój własny,
 • dobrze widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne kwalifikacje.
 3. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

 

 • Zainteresowane osoby składają dokumenty w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz „Rekrutacja – pracownik administracyjny NA Wydziale Sztuki” lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl 
 • Termin składania dokumentów upływa 13 września 2022 r.
 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.