NAJNOWSZA KSIĄŻKA DR ADAMA ROSIŃSKIEGO

Najnowsze wydawnictwo anglojęzyczne autorstwa dr Adama Rosińskiego, książka Microphone Techniques in Stereo and Surround Recording, jest dostępna do całkowicie darmowego pobrania.

https://wuj.pl/ksiazka/microphone-techniques-in-stereo-and-surround-recording

Książka ta przeznaczona jest dla muzyków (reżyserów dźwięku), ale także akustyków i inżynierów dźwięku, którzy chcą poznać sposób myślenia muzyków. Monografia adresowana jest również do muzyków, którzy zamierzają w najbliższym czasie nagrać swój materiał w studio nagrań, ale nie posiadają wiedzy na temat budowy studia, organizacji pracy czy sztuki nagraniowej. Istotne wydaje się zapoznanie muzyków z rzeczywistością, jaka czeka ich po drugiej stronie szyby, a tym samym kształtowanie odpowiedzialności za wspólnie produkowane przez nich dzieło od wejścia do studia po reżysera dźwięku.

Reżyseria i inżynieria dźwięku to jedne z najszybciej rozwijających się gałęzi produkcji muzycznej. Potrzeba szerokiej dyskusji nad zagadnieniami składającymi się na sztukę reżyserii i inżynierii dźwięku cały czas trwa oraz nie traci nic ze swej aktualności pokazując, że reżyserii jak i inżynierii dźwięku nie należy rozpatrywać wyłącznie w kontekście matematyczno-fizycznym (akustyka muzyczna) czy wyłącznie inżynierskim (przetwarzanie i modyfikacja sygnałów).

Publikacje skierowane wyłącznie do muzyków są nieliczne, dlatego wzajemne zrozumienie różnych priorytetów odmiennych osób, które pracują z dźwiękiem wydaje się bardzo istotne. Z tymi samymi zagadnieniami traktowanymi w znacznie odmienny sposób stykają się: inżynier dźwięku, akustyk i muzyk, przez co różne elementy produkcji nagraniowej mogą wydawać trudnym i bardzo złożonym problemem.