Międzynarodowy konkurs na plakat animowany!

Dr Jarosław Bujny w imieniu zaprzyjaźnionej uczelni PJATK w Warszawie zaprasza wszystkich studentów Wydziału Sztuki UWM do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie na plakat animowany "EQUALITY".
 
Equality, czyli równość, analizuje problem podziałów, barier i szuka alternatywnych sposobów pokonania tych ograniczeń. Equality to równe szanse i prawa dla każdego z nas. Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy chcą wypowiedzieć się na tytułowy temat w formie plakatu animowanego. Pokaż, że Twoje przekonania mogą coś zmienić, skrytykować obecny stan reczy. Mogą być formą manifestu w formie animowanego plakatu. Twoja praca może ukazać Twoje wsparcie dla problemu równości na świecie.


Rozpoczęcie konkursu nastąpi 10 lutego 2021 roku.

Nabór prac trwa do 20 marca 2021 roku.

Najciekawsze wypowiedzi, wybrane przez jury (w ilości 50), zostaną opublikowane na kanałach online konkursu.

Finaliści konkursu otrzymają odpowiednie certyfikaty. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych, którzy chcą wypowiedzieć się na tytułowy temat
w formie plakatu animowanego. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Prace konkursowe muszą być realizowane i zgłaszane do konkursu indywidualnie.
Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy.

Identyfikacja wizualna oraz projekt strony internetowej zrealizowany został przez Adriana Plonę Jest to część jego pracy dyplomowej. Promotor główny: dr hab. Agnieszka Ziemiszewska, promotor techniczny: dr inż. Krzysztof Wołk.

Strona www konkursu. < http://www.equality.pja.edu.pl>

 

W razie potrtzeby więcej informacji na temat konkursu udzieli dr Jarosław Bujny.