KONSULTACJE DO EGZAMINÓW

Konsultacje dla kandydatów na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w zakresie malarstwa i rysunku

studia I stopnia, rok akademicki 2020/21

 

 

Termin konsultacji: 27.07 – 7.08.2020 r., godz. 9.00 – 12.00 (oprócz sobót i niedziel)

Prowadzący konsultacje: dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz, dr hab. Marzena Huculak, prof. uczelni, dr hab. Renata Zimnicka-Prabucka, prof. uczelni

Czego mogą oczekiwać kandydaci

Każdy kandydat ma możliwość przedstawienia dokumentacji fotograficznej prac z zakresu malarstwa i rysunku. Na tej podstawie zostanie dokonana analiza pod względem formalnym oraz przekazane zostaną wskazówki ukierunkowujące kandydata odnośnie dalszej pracy, która pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych błędów lub wskaże dodatkowe możliwości pracy w dyscyplinach rysunku i malarstwa.

Chętnych prosimy o kontakt : konsultacje.isp@gmail.com

Platforma komunikacji: TEAMS, szczegóły dostępu na tydzień przed rozpoczęciem.