Konkurs na stanowisko Specjalisty (*)na Wydziale Sztuki UWM

 

 

 

 

 

 

 Konkurs na stanowisko Specjalisty (*)na Wydziale  Sztuki UWM

(pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę)

 

 ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in.:

 • Realizacja zadań  w obszarze administrowania sprawami związanymi z prowadzeniem Biura Promocji Wydziału Sztuki i Ośrodka Inicjatyw  Artystycznych UWM.
 • Szeroko pojęta współpraca z Biurem Promocji UWM.
 • Kontakt z mediami, opracowywanie informacji prasowych.
 • Zarządzanie stroną internetową Wydziału Sztuki oraz Ośrodka Inicjatyw  Artystycznych UWM.
 • Opieka nad profilami  jednostek na portalach społecznościowych.
 • Nadzór nad przygotowaniem materiałów promocyjnych Wydziału Sztuki i Ośrodka Inicjatyw  Artystycznych UWM (graficzne opracowywanie informacji wizualnej).
 • Organizacja wydarzeń promocyjnych ( koncerty, wystawy, wykłady otwarte, Dni Otwarte, Festiwale itp.).
 • Koordynacja współpracy z ośrodkami artystyczno- kulturalnymi  w  regionie, kraju i za granicą.
 • Przygotowywanie, pozyskiwanie i gromadzenie dokumentacji fotograficznej  Wydziału i Ośrodka.
 • Koordynacja pracy zespołu naukowo dydaktycznego Wydziału Sztuki UWM, mającej na celu wzrost skuteczności rekrutacyjnej.
 • Archiwizacja materiałów medialnych i prasowych dotyczących działalności Wydziału Sztuki i Ośrodka Inicjatyw Artystycznych UWM.

 WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe artystyczne.
 • Wiedza z zakresu PR
 • Doświadczenie w działaniach promocyjnych i organizacyjnych.
 • Znajomość  mediów internetowych i  serwisów społecznościowych.
 • Wiedza z zakresu digitalizowania dokumentacji i materiałów audiowizualnych.
 • Doświadczenie w obszarze prowadzenia działalności artystycznej, ekspozycyjnej i promocyjnej
 • Doświadczenie w organizacji imprez masowych i eventów
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Otwartość i komunikatywność

(*)- wymagany staż pracy – wykształcenie wyższe - min.4 lata

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego w Dziale Kadr  UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok.8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i  właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 13.11.2020 r.

Prosimy o dołączenie Oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.