Konkurs fotograficzny "Natura bez granic"

 

informacja w języku Rosyjskim i Polskim

20 августа 2020 года.

 

Проект «Природа без границ».

Друзья, Вас ждут призы и радость встречи с природой!

Призы за участие в фотоконкурсе, а радость – от съемки трансграничных природных объектов. И все это в рамках нового проекта некоммерческого фонда «Исток» - «Природа без границ».
Россия и Польша – соседи. На политической карте есть границы, разъединяющие страны, а на географической карте отчетливо видно, что наши регионы многое связывает:
*нити рек и каналов
*Вислинский (Калининградский) залив и Вислинская (Балтийская) коса
*озера
*Роминтская пуща (природный парк «Виштынецкий»)
* и самый большой трансграничный природный объект – побережье Балтийского моря.

Именно этому нашему общему богатству и посвящен проект «Природа без границ».


В течение нескольких месяцев калининградские и польские специалисты создадут уникальное прекрасно проиллюстрированное справочное издание и информационный ресурс на сайте фонда «Исток» об этих трансграничных природных объектах на русском и польском языках.
А на портале KLOPS.RU пройдет международный фотоконкурс в августе 2021 года для жителей приграничных воеводств Польши и Калининградской области. Победители фотоконкурса получат ценные призы, а выставки лучших работ пройдут в Гданьске, Ольштыне и Калининграде на презентациях проекта.

Калининградцы уже не первый год активно участвуют в фотоконкурсах фонда «Исток». Сейчас возникла уникальная возможность подготовить фотографии для конкурса 2021 года заранее!!!

Список трансграничных природных объектов фотоконкурса:
1. Вислинская (Балтийская) коса / Mierzeja Wiślana.
2. Хельская коса / Helsczi Polostrow.
3. Природный парк «Виштынецкий» /Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.
4. Река Лава / rzeka Łyna.
5. Река Анграпа / rzeka Węgorapa.
6. Мазурский канал / Kanał Mazurski.
7. Берег Балтийского моря / Wybrzeże Morza Bałtyckiego.
8. Куршская коса.

На фотографиях должны быть вышеуказанные природные объекты, их животный и растительный мир. Фотографии людей на фоне конкурсных объектов к участию в конкурсе не допускаются.

Проявляйте творческий подход! Отдельная номинация - для панорамных снимков, диптихов, триптихов, полиптихов (т.е. состоящие из 2,3 и более снимков одного объекта, сделанные, например, в разные времена года), снимки с квадрокоптера, и т.п.
Не забудьте отметить дату и место съемки!
Формат файлов JPEG, размер от 1900 пикселей по длинной стороне, разрешение от 150 dpi, максимальный вес каждого файла должен быть не меньше 500 кб и не больше 5 Мб.

Партнеры проекта: ­

- Российский центр науки и культуры в Гданьске. ­
- Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. ­
- Русская медиагруппа «Западная пресса». ­
- Калининградский государственный технический университет. ­
- Экологическо-транспортный колледж, г. Гдыня. ­
- Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма. ­
- Союз фотографов дикой природы, Калининград.

Проект «Природа без границ» фонда «Исток» реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. № 20-2-005589.

Сайт фонда «Исток» https://istok39.ru/


Czekają na Ciebie przyjaciele,
nagrody i radość ze spotkania z naturą!

Nagrody za udział w konkursie fotograficznym i radość z fotografowania transgranicznych obiektów przyrodniczych. A wszystko to w ramach nowego projektu fundacji non-profit Istok - Nature without Borders.
Rosja i Polska są sąsiadami. Na mapie politycznej znajdują się granice oddzielające kraje, a na mapie geograficznej wyraźnie widać, że nasze regiony łączy wiele:
* nitki rzek i kanałów
* Zalew Wiślany (Kaliningradzki) i Mierzeja Wiślana (Bałtycka)
* jeziora
* Romintskaya Pushcha (park przyrody „Wisztynecki")
* i największy naturalny obszar transgraniczny - wybrzeże Morza Bałtyckiego.
To naszemu wspólnemu bogactwu poświęcony jest projekt Natura bez granic.

W ciągu kilku miesięcy kaliningradzcy i polscy specjaliści stworzą unikalną, pięknie ilustrowaną publikację i źródło informacji na stronie internetowej Fundacji Istok o tych transgranicznych obszarach przyrodniczych w języku rosyjskim i polskim.

Natomiast portal KLOPS.RU będzie gospodarzem międzynarodowego konkursu fotograficznego w sierpniu 2021 roku dla mieszkańców województw przygranicznych Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. Zwycięzcy konkursu fotograficznego otrzymają cenne nagrody, a wystawy najlepszych prac odbędą się w Gdańsku, Olsztynie i Kaliningradzie podczas prezentacji projektów.

Od kilku lat Kaliningradowie aktywnie uczestniczą w konkursach fotograficznych Fundacji Istok. Teraz jest niepowtarzalna okazja do przygotowania zdjęć do konkursu 2021 z wyprzedzeniem !!! !!!

Lista transgranicznych obszarów przyrodniczych konkursu fotograficznego:
1. Mierzeja Wiślana / Mierzeja Wiślana.
2. Helskaya Spit / Helsczi Polostrow.
3. Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.
4. Lawa / rzeka Łyna.
5. Rzeka Angrapa / rzeka Węgorapa.
6. Kanał Mazurski / Kanał Mazurski.
7. Wybrzeże Morza Bałtyckiego / Wybrzeże Morza Bałtyckiego.
8. Mierzeja Kurońska.

Fotografie muszą zawierać powyższe obiekty przyrodnicze, ich faunę i florę. Zdjęcia ludzi przed obiektami konkursowymi nie mogą brać udziału w konkursie.

Bądź kreatywny! Osobna nominacja dotyczy zdjęć panoramicznych, dyptyków, tryptyków, poliptyków (tj. Składających się z 2,3 lub więcej zdjęć tego samego obiektu, wykonanych np. W różnych porach roku), zdjęć z quadkoptera itp.
Nie zapomnij zaznaczyć daty i lokalizacji!
Format pliku JPEG, rozmiar od 1900 pikseli na dłuższym boku, rozdzielczość od 150 dpi, maksymalna waga każdego pliku nie może być mniejsza niż 500 kb i nie większa niż 5 Mb.

Partnerzy projektu:
- Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku.
- Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Środowiska Obwodu Kaliningradzkiego.
- Rosyjska grupa medialna „Western Press".
- Kaliningrad State Technical University.
- Wyższa Szkoła Ekotransportu, Gdynia.
- Kaliningradzkie Regionalne Centrum Ekologii, Historii Lokalnej i Turystyki dla Dzieci i Młodzieży.
- Związek Fotografów Przyrody, Kaliningrad.

Projekt „Natura bez granic" Fundacji Istok jest realizowany z dotacji Prezydenta Federacji Rosyjskiej na rozwój społeczeństwa obywatelskiego przyznanej przez Prezydencką Fundację Grantów. Nr 20-2-005589.

WitrynainternetowaFundacjiIstok https://istok39.ru/