KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU SZTUKI

Komunikat Dziekana Wydziału Sztuki Nr 7
z dnia 15.12.2021 r.
w sprawie wprowadzenia zdalnego trybu realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale

Szanowni Państwo
Drodzy Pracownicy, Studenci Wydziału Sztuki,


Po konsultacji z Kolegium Dziekańskim (Prodziekan, Dyrektorzy Instytutów, Przewodnicząca Wydziałowego Samorządu Studenckiego), a także akceptacji ze strony Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dra hab. Jerzego A. Przyborowskiego, prof. UWM, wprowadzam na Wydziale Sztuki: zdalny tryb realizacji zajęć dydaktycznych w okresie od 23 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku.
Jednocześnie przypominam, że na Wydziale w dalszym ciągu obowiązuje przestrzeganie reżimu sanitarnego (dezynfekcja, dystans, maseczki).

Z życzeniami zdrowia
prof. dr hab. szt. Benedykt Błoński
Dziekan Wydziału Sztuki