Komunikat Dziekana Wydziału Sztuki

 

 

 

 

 

 

Komunikat Dziekana Wydziału Sztuki

Nr 4 z dnia 12.11.2020 r.

 

w sprawie przedłużenia terminu odbywania zajęć dydaktycznych zdalnie

 

 

Szanowni Państwo

Drodzy Pracownicy i Studenci Wydziału Sztuki,

 

 

            W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, w okresie od dnia
14 listopada br. do dnia 22 listopada br. wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Sztuki w dalszym ciągu będą się odbywać wyłącznie w formie zdalnej.

Natomiast, nie można wykluczyć, że sytuacja związana z ilością zachorowań może
w ciągu kilku dni ulec zmianie i termin 22 listopada może zostać przesunięty.

O wszelkich zmianach powiadomię Szanownych Państwa odpowiednio wcześniej.

 

            Jednocześnie chciałbym poinformować, iż na chwilę obecną jesteśmy na etapie konsultacji z koordynatorami przedmiotów, starostami roczników a także samorządem studenckim w kwestii: CO DALEJ? CZY ZDALNIE CZY HYBRYDOWO? KTÓRE ZAJĘCIA, Z KRÓRYMI ROCZNIKAMI, Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA A JEDNOCZEŚNIE UWZGLĘDNIAJĄC RYZYKO ZACHOROWANIA, MOGLIBYŚMY ROZPOCZĄĆ KONTAKTOWO
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?

 

            Tymczasem, dbajmy o siebie wzajemnie. Odpowiedzialność
i samodyscyplina są wartościami niezwykle cennymi w obecnej sytuacji.

 

            Życząc wszystkim zdrowia, pozostaję z poważaniem.

 

 

 

prof. dr hab. szt. Benedykt Błoński

 

 

                     Dziekan