Kolejne koncerty zespołu PRO MUSICA ANTIQUA

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne koncerty olsztyńskiego zespołu kameralnego PRO MUSICA ANTIQA, które odbędą się 2, 6, 8 i 9 września 2023 roku.

 

Członkami zespołu są m.in. pracownicy Instytutu Muzyki Wydziału Sztuki UWM.

 

Więcej informacji na plakatach: