Jubileusz Instytutu Sztuk Pięknych - Wiadomości Uniwersyteckie

W roku 2020 Instytut Sztuk Pięknych na Wydziale Sztuki UWM obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia. Jednak nie dane nam jest uhonorować tak ważnej rocznicy w sposób, na jaki zasługuje.

„Wyobraźnia i rzeczywistość” to motto wystawy dokonań artystów związanych z naszym instytutem, która miała się odbyć 19 listopada. Niestety, w zaistniałej sytuacji, możemy docierać do odbiorców jedynie za pośrednictwem mediów.

 

Więcej informacji znajdziemy w grudniowym wydaniu WIADOMOŚCI UNIWERSYTECKICH

http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/wiad-uniwer/2020/wu-2020-12.pdf