INSTYTUT MUZYKI - SPRAWY BIEŻĄCE / 22-02-2021

PROF. DR HAB. SZT. BENEDYKT BŁOŃSKI INFORMUJE!

 

Studentki I roku II st  kierunku: edukacja artystyczne w zakresie sztuki muzycznej:
Natalia Biernath, Sylwia Budka, Melania Góralska, Klaudia Łada
przydzielone na zajęcia dyrygowania do prof.dr hab.szt.Benedykt Błońskiego proszę są o przybycie na zajęcia organizacyjne w dniu 25 lutego (czwartek) o godz. 10.00 do sali 318.