INSTYTUT MUZYKI - SPRAWY BIEŻĄCE / 22-02-2021

WAŻNE! ZMIANY W PLANACH ZAJĘĆ!

 

Nastąpiły niewielkie zmiany w planach zajęć i w przydziałach na zajęcia na semestr letni :

II r studia I stopnia

Propedeutyka aranż. komputerowej  2 gr. dr A. Rosiński - zmiana godziny zajęć,  

Propedeutyka aranż. komputerowej  4 gr. dr A. Rosiński – grupa przechodzi na wtorek do dr T. Szymusia jako 1 gr.,

Keyboard  4 gr. dr A. Rosiński – zmiana dnia i godziny zajęć,

Keyboard  5 – 6 gr. dr A. Rosiński – zmiana godziny zajęć,

Dyrygowanie prof. dr hab. M. Wawruk w czwartek – zmiana sali na 315.

 

Zmiany w przydziale na zajęcia na II r I st. zaznaczono niebieskim kolorem.

 

III r studia I stopnia - Analiza dzieła muzycznego dr hab. I. Dulisz - zmiana godziny zajęć.

 

I r studia II stopnia (obie specjalności)

Improwizacja fortep. dr  A. Panasiuk – uaktualnienie godzin zajęć,

Propedeutyka kompozycji prof. dr hab. M. Wawruk – zmiana sali na 314,

Specjalistyczna literatura muz. dr hab. I. Dulisz – zmiana godziny zajęć.

 

I r studia II stopnia specj. edukacja muz. szkolna

Instrumentacja i aranż. na szkolne zespoły muz. dr A. Rosiński – grupa przechodzi na czwartek do prof. dr hab. M. Wawruka. 

Zmiany w przydziale na zajęcia na I r II st. specj. edukacja muz. szkolna zaznaczono niebieskim kolorem.

 

I r studia II stopnia specj. muzyka estradowa

Propedeutyka produkcji muzycznej dr A. Rosiński – zmiana dnia i godziny zajęć.

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi planami zajęć i przydziałami na zajęcia na wyżej wymienionych rocznikach w zakładce Dla Studentów => Plany zajęć, Przydziały 

LINK: 

https://ws.uwm.edu.pl/dla-studentow/studenci-ogloszenia-i-aktualnosci/plany-zajec