"Głos-Ciało-Ekspresja" 2021

Dziś rozpoczynają się Międzynarodowe Seminaria Naukowe "Głos-Ciało-Ekspresja" 2021, gdzie jedynymi z Polski prelegentami tworząc zespół badawczy będą Pani dr hab. Hanna Zajaczkiewicz, prof. UWM oraz Ks. Prof. Zdzisław Madej z AM w Krakowie.
 
Temat wykładu, to: "Śpiewak po przejściu choroby Covid-19 - problemy interdyscyplinarne"
 
Wystąpienie będzie oparte na wynikach pracy zespołu badawczego z udziałem prof. Hanny Zajączkiewicz oraz ks. prof. Zdzisława Madeja. Przybliży ono aktualne problemy śpiewaków, którzy przeszli chorobę Covid-19 oraz wskaże kierunki, w których powinna być prowadzona terapia zaburzeń czynnościowych głosu i opieki nad szczególną grupą zawodową, jaką stanowią śpiewacy.