Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie ogłaszają konkurs!

Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie i Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie ogłaszają konkurs na: 

a) W zakresie projektowania graficznego -  przygotowanie projektu numizmatu – banknotu lub monety w formie graficznej;

b) W zakresie rzeźby  -  przygotowaniu gipsowego modelu rewersu monety lub medalu o średnicy 20 cm.

Regulamin konkursu