DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI INFORMUJE!

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dalszego kształcenia  (hybrydowo jak dotychczas czy też zdalnie) a także funkcjonowania Wydziału Sztuki po 28.02.2021 r., informuję, iż  decyzje najpierw muszą zostać podjęte na szczeblu władz rektorskich.
Dopiero wtedy będziemy podejmować decyzje na szczeblu władz dziekańskich.
Rektor UWM prof. J.Przyborowski na dzisiejszym posiedzeniu Senatu poinformował, że stosowną decyzję w tej sprawie podejmie dzisiaj lub jutro (sobota) po ukazaniu się i zapoznaniu  z oficjalnym rozporządzeniem na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Proszę o cierpliwość.
Z życzeniami zdrowia

prof.dr hab.szt. Benedykt Błoński

Dziekan