dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, prof. UWM - "Wracam do Siebie"

Z ogromną radością mamy zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy dr hab. Violetty Kulikowskiej - Parkasiewicz, prof. UWM - "Wracam do Siebie", które będzie relacjonowane online 16 grudnia o 18:00 na Facebooku oraz kanale YouTube BWA Olsztyn.  Wystawa będzie czynna dla zwiedzających od piątku - 17 grudnia w godzinach otwarcia galerii 11:00-19:00.

A oto kilka zdań autorki: 
Żyjemy w określonej przestrzeni fizycznej, psychicznej, mentalnej formowanej przez różne prawa i systemy narzucone nam z zewnątrz. Jesteśmy zanurzeni w zależnościach, relacjach, które kreują kierunek i sposób naszego działania... Na ile te kody i normy pozwalają nam pozostać sobą? Co sprawi, że w gęstej plątaninie życiowych nakazów, zakazów, wskazówek i podpowiedzi będziemy w stanie dokonać właściwego wyboru, zgodnego z naszą prawdą? Co pozwoli zachować czy odnaleźć poczucie osobistej wolności?
Duch i materia. Dwie przestrzenie, które wzajemnie przenikając się, pozostają ze sobą w różnorakich relacjach. Ideałem jest, jak zawsze, równowaga. Może odpowiedzi na wszystkie pytania o sens istnienia zawierają się właśnie w tej równowadze? Tylko jak ją osiągnąć i gdzie ją znaleźć? ... jestem w drodze... szukam... / Violetta Kulikowska -Parkasiewicz

Violetta Kulikowska -Parkasiewicz urodziła się w 1970 r. w Świdwinie. W roku 1995 uzyskała dyplom w za kresie grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu pod kierunkiem prof. Leszka Kiljańskiego. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie. Od 2016 r. pełni funkcję Dyrektora ISP, a od 2019 r. funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych. Brała udział w wielu konkursach i wystawach zbiorowych w kraju i na świecie. Laureatka szeregu nagród i wyróżnień m.in. Grand Prix na XI Olsztyńskim Biennale – O Medal Prezydenta (2019, BWA Olsztyn).

ZAPRASZAMY!