54 Estrada on line, Instytut Muzyki UWM, Wydział Sztuki
9 czerwca odbyła się 54 Estrada on line Instytutut Muzyki UWM