6 KONKURS PLASTYCZNY - Wyniki

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursu Plastycznego - 6 edycja 2022
Organizator konkursu: Instytut Sztuk Pięknych Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienia:
Komisja jury w składzie:
prof. Wioletta Jaskólska - Przewodnicząca jury dr hab. Antoni Grzybek, prof. UWM
dr hab. Marek Szczęsny, prof. UWM
dr Marcin Piotrowicz
Na posiedzeniu w dniu: 16.11.2022 r.

Komisja spośród 95 nadesłanych prac przez 60 uczestników kierując się poziomem artystycznym wyłoniła 32 finalistów:


Bień Wiktoria „Sydney Opera House nocą” - rysunek Ciosk Anna „Low str. 05” - grafika warsztatowa
Dejneka Ewelina „Martwa natura” - malarstwo
Gielman Natalia „Truskawkowe ciasto" - grafika cyfrowa Głębocka Karolina „Jesienna martwa natura” - malarstwo Góral Paulina „Sieć" - fotografia
Jankowska Martyna „Martwa natura” - malarstwo
Jankowska Weronika „Jesienna martwa natura” - malarstwo
Jurczak Magdalena „Bez adresu” - grafika warsztatowa
Kaczmarek Agata „Cebule" i "Martwa natura z pudełkami" - malarstwo Klemczak Zuzanna „Kompozycja” - kolaż
Kolka Wiktoria „Tajemniczy ogród” - grafika warsztatowa

Kudosz Małgorzata „Autoportret przed starym lustrem" i "Projekcje 1, 2, 3, 4" - fotografia
Levchenko Anastasia „Kompozycja” - kolaż Maciejewska Martyna „Szkice postaci" - rysunek
Motylska Alicja „Martwa natura z przykrywką i „4 walizki, podróżnika, przyrodnika, pracownika biurowca" - malarstwo
Nazarenko Oleksandra „Martwa natura" - malarstwo
Nitkowski Filip „Martwa natura" - malarstwo i "Starzec" - rysunek
Ossowska Aleksandra „Wyrazy głębokiego współczucia” i „Przebudzenie trwa” - grafika cyfrowa

Rupińska Julia „Jesienna martwa natura” - malarstwo
Segień Agata „Martwa natura z białą ramką” - rysunek
Sienicka Julia „Martwa natura” - malarstwo
Stachera Eliza „Pierwszy portret” - rysunek
Strąk Karolina „Mizofonia” - malarstwo
Szudzińska Maria „Oszukana” - rysunek
Ślusarek Wiktoria „Rozmowa z przyjaciółką” - rysunek
Świtaj Anna „Selfi 1, 2, 3" i „W podróży" - fotografia
Trzcińska Oliwia „Koń” - rysunek
Walczak Julita „Autoportret 3” - malarstwo
Wojciechowska Amelia „Dwie martwe natury jesienne" - malarstwo i „Autoportret" - rysunek Wołynko Gabriela „Mahoń” - rysunek
Zatko Karolina – „Martwa natura” - malarstwo


Nominowane prace do nagrody:
Ciosk Anna – „Low str. 05”
Gielman Natalia „Truskawkowe ciasto" Kaczmarek Agata „Cebule"
Kaczmarek Agata "Martwa natura z pudełkami"

Motylska Alicja „4 walizki, podróżnika, przyrodnika, pracownika biurowca"

Ossowska Aleksandra „Wyrazy głębokiego współczucia”
Ossowska Aleksandra „Przebudzenie trwa”
Strąk Karolina „Mizofonia”
Świtaj Anna „Selfi 1, 2, 3”
Świtaj Anna „W podróży"
Wojciechowska Amelia „Dwie martwe natury jesienne"

Walczak Julita „Autoportret 3”


Jury podjęło decyzję o przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

I miejsce

Nagroda Dziekana Wydziału Sztuki
Agata Kaczmarek "Cebule" i "Martwa natura z pudełkami" - malarstwo

II miejsce
Nagroda Dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych
Alicja Motylska „4 walizki, podróżnika, przyrodnika, pracownika biurowca" - malarstwo

III miejsce
Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Wyróżnienia:
Julita Walczak "Autoportret 3" - malarstwo

Anna Ciosk „Low str. 05” - grafika warsztatowa

Natalia Gielman "Ciasto truskawkowe" - grafika cyfrowa Karolina Strąk „Mizofonia” - malarstwo

Anna Świtaj „W podróży" - fotografia

 

Wyróżnienie honorowe: Ossowska Aleksandra „Przebudzenie trwa” - grafika cyfrowa

 

Komisja jury w składzie:
prof. Wioletta Jaskólska - Przewodnicząca jury
dr hab. Antoni Grzybek, prof. UWM
dr hab. Marek Szczęsny, prof. UWM
dr Marcin Piotrowicz


Serdecznie gratulujemy laureatom i finalistom oraz prosimy o przysyłanie oryginałów wyłonionych prac do 23.12.2022 r. na adres:
Instytut Sztuk Pięknych, ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn (z dopiskiem p. nr 3)
Na specjalne życzenie prace po wystawie będą odsyłane na koszt uczestnika.


Pokonkursowa wystawa prac finalistów i nagrodzonych prac odbędzie się w pierwszym kwartale 2023 r. w Galerii Przepompownia - Instytut Sztuk Pięknych.
O szczegółach związanych z wystawą poinformujemy Państwa drogą mailową oraz zamieścimy informację na stronie Wydziału Sztuki.


Organizatorzy z ramienia Instytutu Sztuk Pięknych:
dr hab. Renata Zimnicka - Prabucka, prof. UWM, dr Joanna Bentkowska - Hlebowicz, mgr Zbigniew Urbalewicz

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ ŚREDNICH - 6 Edycja

Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

1. Organizator:  

        •    Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Cele konkursu: • Wykonanie prac o tematyce dowolnej z zakresu: malarstwo, rysunek, fotografia, grafika warsztatowa i grafika cyfrowa.

 • Promowanie utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i aktywnej twórczo.
 • Inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych, podejmowania kreatywnych i odważnych decyzji twórczych.
 • Konfrontacja dokonań artystycznych w zakresie sztuk plastycznych.

3. Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich w Polsce.
 • Każdy uczestnik Konkursu nadsyła do I etapu konkursowego w formie elektronicznej maksymalnie dwie prace wykonane z zakresu: malarstwo, rysunek, fotografia, grafika warsztatowa i grafika cyfrowa. Zakwalifikowane prace przechodzą do II etapu konkursu. Jeśli uczestnik nie nadeśle prac do II etapu, tym samym nie będzie brał udziału w dalszych etapach Konkursu. 
 • Prace biorące udział w Konkursie muszą stanowić własność autora.
 • Regulamin Konkursu, karta zgłoszenia i zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są na stronie internetowej http://ws.uwm.edu.pl/6-konkurs-plastyczny i są jedynym dokumentem określającym jego zasady.
 • Poprzez zgłoszenie pracy na Konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz akceptują warunki regulaminu Konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowanie, powielanie i wykorzystanie nadesłanych prac. 
 • Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę z informacjami [Załącznik nr 1].
 1. Terminy nadsyłania prac:         I etap: do 31 października 2022 r.  (forma elektroniczna) II etap: do 30 listopada 2022 r.  

 

Miejsce nadsyłania prac:          Uniwersytet Warmińsko-Mazurski , Wydział Sztuki

                                                Instytut Sztuk Pięknych 

                                                ul. Szrajbera 11 (s. 3)

                                                10-007 Olsztyn 

z dopiskiem:  Konkurs plastyczny ISP – 6 edycja 

 

 1. Koordynatorzy projektu dr hab. Renata Zimnicka-Prabucka, prof. UWM i dr Joanna BentkowskaHlebowicz, mgr Zbigniew Urbalewicz powołają trzyosobowe Jury Konkursu  z grona wykładowców Wydziału Sztuki UWM  w Olsztynie.
 2. Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody: Nagroda I - Dziekana Wydziału Sztuki, Nagroda II - Dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych, Nagroda III Dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz wyróżnienia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie wyłonienia finalistów. 

        •    Nagrody mają charakter rzeczowy.

 1. Wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie lub w innych miejscach wystawowych.
 2. O wynikach Konkursu powiadomimy na stronie www.uwm.edu.pl/ws do dnia 15.11.2022 r.
 • Prace zgłoszone do Konkursu można będzie odebrać do 31.12.2023 r. w Instytucie Sztuk Pięknych, po tym terminie prace przechodzą na własność organizatora Konkursu.
 • Na wyraźną prośbę prace będą odsyłane na koszt uczestnika.

9. Kwalifikacja prac (I etap) odbędzie się na podstawie nadesłanych fotografii prac w wersji elektronicznej drogą e-mailową na adres: k.plastyczny.isp.uwm@o2.pl lub na nośnikach cyfrowych (CD) przesłanych na adres pocztowy organizatora.

 • Fotografie muszą być bardzo dobrej jakości: rozdzielczość, kolor, ostrość, kontrast. 
 • Zgłoszenie w formie elektronicznej powinno zawierać: opisane reprodukcje zgłaszanych prac (imię, nazwisko autora, rok urodzenia, tytuł i data powstania pracy, adresy e-mail, ew. klasa i szkoła, nazwisko prowadzącego nauczyciela), wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwykłych [Załącznik nr 1]. 

10. Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do II etapu Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.uwm.edu.pl/ws  

 • Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do II etapu Konkursu nadsyłają na swój koszt oryginały tych samych prac. 
 • Prace powinny mieć na odwrocie metryczki [Załącznik nr 1] wypełnione drukowanymi literami. 
 1. Do prac należy dołączyć następujące dokumenty: wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres:

k.plastyczny.isp.uwm@o2.pl

 

 

 

DO POPBRANIA: 

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH